เตรียมพบกับการเปิดให้บริการ
เดือนเมษายน 2564

เตรียมพบกับการเปิดให้บริการ
เดือนเมษายน 2564

ภาพบรรยากาศ

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 59 เตียง โดยเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน บริหารโดย บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว 11 แห่งใน 10 จังหวัดและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเป็น 20แห่ง ภายในปี 2566

เวลาทำการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Weekdays

8.00 – 20.00

Saturday

9:30 – 17:30

Sunday

9:30 – 15:00

ส่งข้อความถึงเรา

หากท่านมีข้อแนะนำ ติชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

ขอขอบคุณ
ที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าใช้บริการและรับการรักษาจากทางเรา