Header

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้กดน้ำอัตโนมัติ

ตู้กดเครื่องดื่มเต่าบิน

24 ชั่วโมง

ชั้น 1

ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

Automatic Teller Machine
ตู้กดเงินสด

24 ชั่วโมง

ชั้น 1

ร้านค้า

ร้านค้าสาระพัน Food Market
ศูนย์อาหาร

07:00-18:00

ชั้น 3