Header

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ราคา 690.-

ราคา 690.-

ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

1. ป้องกันโรค: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคที่สามารถระบาดได้ในทุกปีและสามารถทำให้คนป่วยหนักและเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น เด็ก และผู้ป่วยเรื้อรัง

2. ลดการระบาด: การฉีดวัคซีนสามารถช่วยลดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในชุมชน ซึ่งส่งผลให้ลดภาระโรคต่อทางการแพทย์และระบบสาธารณสุข

3. ลดความรุนแรงของโรค: หากคุณได้รับวัคซีนแล้วแต่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ มักจะไม่รุนแรงมากเท่ากับกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการพบกับภาวะภูมิคุ้มกันลดลง

4. ป้องกันโรคแทรกซ้อน: การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ยังเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ซึ่งสามารถก่อให้เกิดภาวะทางการแพทย์รุนแรงได้

5. การลดการแพร่กระจาย: การที่มีจำนวนมากของประชากรได้รับวัคซีนช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการระบาดของโรคในสังคม

👉อากาศศรีสะเกษ1วันมีหลายฤดู!!! 😫

สร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคา 690.-

แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ 💕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม