Header

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 2024

ราคา 1,090.-

ราคา 1,090.-

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

มีเครื่องมือที่ทันสมัย  รวดเร็ว  แม่นยำ พร้อมห้องรับรองไว้บริการ 

ให้บริการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย รวมถึงตรวจสุขภาพแบบเฉพาะโรค 

โดยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

เครื่องตรวจวัดมวลกระดูก

เครื่องคัดกรองมะเร็งเต้านม

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซีที สแกน (CT SCAN)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องอัลตร้าซาวด์

และการตรวจสายตาเบื้องต้น

การตรวจสุขภาพเหมาะสำหรับทุกคนทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพประจำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี และป้องกันโรคในระยะแรก โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคบางประเภท อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มคนอาจมีความจำเป็นในการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามความเสี่ยง ดังนี้:

 1. เด็กและวัยรุ่น:

  • การตรวจสุขภาพประจำในเด็กและวัยรุ่นเน้นการตรวจสอบการเจริญเติบโต, การพัฒนาทางกายและจิตใจ, การพัฒนาทางสติปัญญา, และการพัฒนาสมรรถนะทางสังคม
 2. ผู้ใหญ่:

  • การตรวจสุขภาพประจำในผู้ใหญ่มุ่งเน้นการตรวจสอบปัญหาสุขภาพทั่วไป, การตรวจความดันโลหิต, การตรวจสุขภาพทางเพศ, การตรวจสุขภาพฟันและปาก, และการคัดกรองโรคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอายุ
 3. ผู้สูงอายุ:

  • การตรวจสุขภาพประจำในผู้สูงอายุมุ่งเน้นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, การตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม, โรคหัวใจ, โรคหลอดเลือด, โรคอัมพฤกษ์, โรคข้อเข่าเสื่อม, และโรคที่สังเกตได้บ่อยในผู้สูงอายุ
 4. บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง:

  • บุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงสำหรับโรค เช่น คนที่สูบบุหรี่, คนที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจ, คนที่มีประวัติความดันโลหิตสูง, คนที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน, และคนที่มีสภาพทางกายไม่ดี
 5. ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะโรค:

  • บางครั้ง ผู้ที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้ป่วยระหว่างรักษา, หรือผู้ที่มีภาวะต่าง ๆ ทางสุขภาพอาจต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำเพิ่มเติมตามคำแนะนำของแพทย์

การตรวจสุขภาพเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการวางแผนสุขภาพได้ในอนาคตอีกด้วย

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม