Header

ตรวจสุขภาพเฉพาะคุณ Customized Health Check up

ราคา 1,560.-

ราคา 1,560.-

จะดีแค่ไหน ❓ถ้าการตรวจสุขภาพของคุณ 🩺

มีคุณหมอเลือกให้ตามความเหมาะสม ✅✅

Customized Health Check Up ตรวจสุขภาพเฉพาะคุณ ❤️

▶️มีแพทย์ช่วยเลือกให้ เพื่อวางแผนรายการตรวจ

▶️เจาะลึกหาความเสี่ยง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

▶️ตอบโจทย์ เพราะเหมาะสมกับทุกคน

ราคาเริ่มต้นที่ 1,560 บาท

แนะนำปรึกษาแพทย์ก่อนตรวจ ✅✅

เพื่อวางแผนการตรวจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม