Header

ศัลยกรรมกระดูก

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ | โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ให้บริการคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคทางกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัย

สถานที่

ชั้น 1

เบอร์ติดต่อ

045-96-8888 ต่อ 610103

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม